Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

niebalagan
I taką wodą być,
co otuli Ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy Twym łóżku stać.
— happysad - Taką wodą być

April 24 2017

niebalagan
4572 59d7
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine

April 23 2017

niebalagan
niebalagan
Reposted fromworst-case worst-case
niebalagan

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns
niebalagan
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj via100suns 100suns
niebalagan
4950 950c

April 20 2017

niebalagan
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
4603 ea67
Reposted fromblubra blubra viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
Reposted fromvolldost volldost viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
8246 b8ff
Reposted frompekosia pekosia viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
8016 6690
Reposted fromoll oll viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
Reposted fromRynn Rynn viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
6259 b0e4 500
Reposted fromKrebs Krebs viatazniebieskimi tazniebieskimi
niebalagan
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viaworst-case worst-case
niebalagan
5359 e5b5 500
niebalagan
2287 c83e
Reposted frombookart bookart viakerosine kerosine
niebalagan
niebalagan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl